دفتر مرکزی

دفتر مرکزی:اراک ، خیابان شهید قائم مقام ، روبه روی سپاه روح الله ، ساختمان ورزشی شهیدان ثامنی (باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک)

تلفکس : 08633245654

آدرس ایمیل : info@sportarak.ir

Print Friendly